Skip to content

این سایت، قصد دارد پروژه‌های واقعی معماری را بدل به بازی‌هایی برای آشنایی با طراحی معماری نماید. چنان‌چه از معماران شناخته شده‌ی ایران هستید و مایل‌اید یکی از پروژه‌‌هایتان با صرف هزینه‌ای مختصر در این برنامه نشان داده شود برای اطلاعات بیشتر با ایمیل زیر مکاتبه کنید:

باوند بهپور
bavand.behpoor@gmail.com

این پروژه نخستین‌بار برای نمایش آثار مهندس فیروز فیروز به کار گرفته شد و گرافیک آن توسط حسین حسینی طراحی شده است.